I/415-22-241/06/ZDB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jeżeli zmieniliśmy umowę kredytową na umowę we frankach szwajcarskich w ramach tego samego banku to nie utracimy prawa do ulgi odsetkowej, którą już wcześniej zaczęliśmy odliczać ? Kredyt był zaciągnięty na budowe domu, a inwestycję w/w zakończyliśmy w 2004r.

I/415-22-241/06/ZDB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. aneks do umowy
  2. ulga
  3. ulga odsetkowa
  4. umowa
  5. umowa zamiany
  6. utrata prawa do ulgi
  7. waluta
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2006r.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 22.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 24.02.2006r.) wynika, iż wraz z małżonką 21.10.2003r. podpisał Pan umowę kredytową dot. budowy domu mieszkalnego. Inwestycja została zakończona i w 2004r. dokonali Państwo pierwszych odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Następnie w ramach tego samego banku (tej samej umowy) dokonane zostało aneksowanie umowy polegające na zwiększeniu wysokości kredytu oraz przewalutowanie kredytu na franki szwajcarskie. Problem Państwa sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy zmiana umowy nie pozbawi możliwości do kontynuowania odliczeń odsetek od kredytu.

Na podstawie art. 26 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, ..., faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonej podatnikowi ,..., na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej między innymi z budową budynku mieszkalnego. Zapis art. 26 b ust. 2 stanowi, iż odliczenie o którym mowa wyżej stosuje się, jeżeli kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 01.01.2002r.

Mając na uwadze powyższe, a także fakt, iż przepisy zawarte w art. 26 b nie ograniczają ilości pobranych kredytów na sfinansowanie jednej z wymienionych inwestycji na realizację własnych celów mieszkaniowych stwierdzam, że mają Państwo prawo do kontynuacji odliczania ulgi odsetkowej za 2005r. i lata następne.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.