Analogia | Interpretacje podatkowe

Analogia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to analogia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W świetle przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego Wnioskująca postawiła pytanie, czy uzyskane wiążące interpretacje dla „Projektu rozwoju kadr”, dotyczące zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można per analogia stosować do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, w przypadku, gdy istotny element, tj. sposób finansowania tych projektów pozostaje tożsamy ze sposobem finansowania „Projektu rozwoju kadr”?
Fragment:
(...) w ramach Działania 2.3, 3. zgodnie z przytoczonym w podaniu pismem Ministra Finansów rozstrzygnięcia wiążących interpretacji podatkowych odnoszą się nie tylko do konkretnego opisanego zdarzenia, ale również do innych zdarzeń, których istotne elementy pozostają tożsame z głównym zdarzeniem przedstawionym we wniosku, 4. zastosowanie się przez podatnika do interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Ministra Finansów nie może mu szkodzić; - Spółka ma prawo zastosować per analogia do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, wiążące interpretacje dotyczące stosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane dla „Projektu rozwoju kadr”. Tutejszy organ podatkowy ustosunkowując się do powyżej przedstawionej kwestii, stwierdza co następuje: Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Analogia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.