Amortyzacja liniowa | Interpretacje podatkowe

Amortyzacja liniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to amortyzacja liniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sposób, jaki został przyjęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawca może traktować jako liniowy, a różnicę z 2008 roku (8.296,10 zł) potraktować jako koszt uzyskania przychodów i ująć w całości w podatkową księgę przychodów i rozchodów w miesiącu grudniu 2008 roku?
Jeżeli będzie to amortyzacja liniowa, to czy Wnioskodawca powinien również dokonać korekty rozliczeń rocznych za ubiegłe lata?
Czy sposób, który został przyjęty traktować jako metodę degresywną – przy zastosowaniu współczynnika 0, a w kolejnych latach zastosować współczynnik 2 i amortyzować środki trwałe do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową?
Fragment:
(...) z tytułu amortyzacji, która nie została odliczona. Kwota ta wynosi 8.296,10 zł, wyliczona przy amortyzacji liniowej 20%. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy sposób, który został przyjęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawca może traktować jako liniowy, a różnicę z 2008 roku (8.296,10 zł) potraktować jako koszt uzyskania przychodów i ująć w całości w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu grudniu 2008 roku... Jeżeli będzie to amortyzacja liniowa, to czy Wnioskodawca powinien również dokonać korekty rozliczeń rocznych za ubiegłe lata... Czy sposób, który został przyjęty traktować jako metodę degresywną – przy zastosowaniu współczynnika 0, a w kolejnych latach zastosować współczynnik 2 i amortyzować środki trwałe do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową... Zdaniem Wnioskodawcy, sposób który przyjął należy potraktować (...)
2011
1
lip

Istota:
Jaką metodą należy amortyzować fabrycznie nowy środek trwały w następnym roku podatkowym, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące metody amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego w następnym roku podatkowym po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych, jest prawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku przedstawił Pan następujący stan faktyczny: w czerwcu 2005 r. zostanie zakupiona na rzecz firmy fabrycznie nowa maszyna poligraficzna zaliczona do podgrupy 54 Klasyfikacji Środków Trwałych i w tym miesiącu zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Stawka amortyzacyjna dla omawianego środka trwałego określona w wykazie stawek amortyzacyjnych (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy można przy amortyzacji samochodu osobowego marki FIAT Seicento Van zastosować idywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40% w stosunku rocznym i amortyzować liniowo, wliczjąc co miesiąc w koszty odpisy amortyzayjne od ustalonej wartości początkowej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł uznać, że stanowisko Pana wyrażone we wniosku w sprawie zastosowania przy amortyzacji samochodu osobowego indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40% w stosunku rocznym , jest prawidłowe w obowiązującym stanie prawnym. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 14.11.2005r. wystąpił Pan w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: czy można przy amortyzacji samochodu osobowego marki Fiat Seicento Van zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40% w stosunku rocznym i amortyzować liniowo, wliczając co miesiąc w (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005rNr 8 poz. 60 ) - Ordynacja podatkowa.Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto ocenia stanowisko przedstawione we wniosku podatniczki z dnia 15.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych jako prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15.02.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek, uzupełniony wyjaśnieniami dnia 11.05.2005r, o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanego środka trwałego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, tj. dla pawilonu handlowo-usługowego trwale (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.