Aktualizacja wyceny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aktualizacja wyceny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik ma prawo do dokonania aktualizacji wartości posiadanych środkow trwałych i amortyzacji bilansowej na podstawie dokonanej przez rzeczoznawców majątkowych wyceny tych środków?
Czy dokonana wycena spowoduje powstanie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) Do środków trwałych spółki jawnej należą m.in.:a) nieruchomość o wartości początkowej 1.423.433,41 zł, nabyta w dniu 31.01.1998r.,b) nieruchomość o wartości początkowej 580.156,12 zł, nabyta w dniu 14.12.1999r.Spółka dokonywała modernizacji oraz ulepszenia w/w środków trwałych poprzez wykorzystanie własnych sił roboczych. Należy podkreślić, że koszty tych działań obciążały bieżącą działalność Spółki.W miesiącu czerwcu 2004r. Spółka powołała rzeczoznawców majątkowych, którzy dokonali określenia szacunkowej wartości rynkowej w/w nieruchomości. I tak:a) nieruchomość o wartości początkowej 1.423.433,41 zł wyceniono na kwotę 3.702.600,00 zł,b) nieruchomość o wartości początkowej 580.156,12 zł wyceniono na kwotę 835.800,00 zł. Wątpliwości Spółki budzi możliwość dokonania aktualizacji wartości w/w środków trwałych i amortyzacji bilansowej, jak również fakt, czy dokonana przez rzeczoznawców wycena majątku (...)