Akt | Interpretacje podatkowe

Akt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane z wyodrębnieniem jednostek organizacyjnych i wniesieniem ich aportem do spółek prawa handlowego.
Fragment:
(...) o pdop. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia (...)
2012
14
lip

Istota:
Darowizna na rzecz syna wierzytelności
Fragment:
(...) na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Zstępnymi są osoby, które łączy stosunek pokrewieństwa i które pochodzą od wspólnego przodka w linii prostej a więc: np. dzieci, wnuki. Reasumując, stwierdza się, iż syn wnioskodawcy będzie zwolniony z podatku od darowizny z tytułu przekazania na jego rzecz wierzytelności zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego nie rodzi obowiązku zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy mogę dokonać odliczeń od podatku w ramach „ulgi remontowej”, jeżeli w momencie ponoszenia wydatku (zakup grzejników) nie byłam jeszcze właścicielem lokalu mieszkalnego?
Dysponowałam wyłącznie notarialną umową przedwstępną dotyczącą zakupu ww. lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) z odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na remont i modernizację jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego lub modernizowanego lokalu (budynku) mieszkalnego. Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, o którym mowa powyżej, uważa się między innymi: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy lub inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. Pani wątpliwości w przedmiotowej sprawie budzi fakt, iż w momencie ponoszenia wydatku na remont i modernizację nie była Pani jeszcze właścicielem lokalu mieszkalnego, w którym zainstalowane zostały zakupione przez Panią urządzenia grzewcze. W dniu ponoszenia wydatku dysponowała Pani wyłącznie notarialną umową przedwstępną dotyczącą zakupu ww. lokalu mieszkalnego. W ocenie tutejszego Organu, umowa ta stanowi tytuł prawny uprawniający Panią do dokonania odliczeń od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.