Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Ustalenie momentu powstania przychodu w przypadku nabycia akcji.

Fragment:

W dniu 2 lutego 2017 roku S. wezwała Wnioskodawcę do złożenia zlecenia zakupu akcji, a Wnioskodawca zawiadomił S. o zamiarze złożenia zlecenia zakupu akcji na warunkach określonych w umowie przedwstępnej, zgodnie z którą akcje mogły zostać nabyte przez Wnioskodawcę za z góry ustaloną cenę, tj. cena za jedną akcję miała odpowiadać ich wartości nominalnej (wynoszącej 1 złotych za każdą akcję). Kurs Akcji na koniec sesji giełdy w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji zamknął się na poziomie 1,84 złotych za jedną akcję. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany doprecyzował, że przed nabyciem akcji od Spółki matki, Spółka S. podjęła uchwałę Walnego Zgromadzenia. W spółce córce uchwała Walnego Zgromadzenia nie była w tej sprawie podejmowana. Niewątpliwie zatem częściowo odpłatne otrzymanie przez Wnioskodawcę od Spółki akcji wywołała skutek podatkowy w postaci uzyskania przez Wnioskodawcę – osobę nabywającą te akcje za z góry ustaloną cenę, tj. za cenę odpowiadającą ich wartości nominalnej (wynoszącej 1 złotych za każdą akcję), podczas gdy kurs akcji na koniec sesji giełdy w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji zamknął się na poziomie 1,84 złotych za jedną akcję – przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
21
gru

Istota:

Dotyczy obowiązków płatnika związanych z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji E. jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez E. (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez E. w ramach Programu są akcjami zwykłymi E., które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia E., cena akcji E. podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji E. na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez E., Pracownicy mogą nabyć akcje E. za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję E. (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają (...)

2018
20
gru

Istota:

Dotyczy obowiązków płatnika związanych z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji E. jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez E. (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez E. w ramach Programu są akcjami zwykłymi E., które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia E., cena akcji E. podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji E. na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez E., Pracownicy mogą nabyć akcje E. za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję E. (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają (...)

2018
20
gru

Istota:

Dotyczy obowiązków płatnika związanych z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji E. jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez E. (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez E. w ramach Programu są akcjami zwykłymi E., które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia E., cena akcji E. podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji E. na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez E., Pracownicy mogą nabyć akcje E. za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję E. (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają (...)

2018
14
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji XY jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez XY (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez XY w ramach Programu są akcjami zwykłymi XY, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia XY, cena akcji XY podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji XY na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez XY, Pracownicy mogą nabyć akcje XY za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję XY (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają (...)

2018
14
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji Y jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez Y (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez Y w ramach Programu są akcjami zwykłymi Y, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Y, cena akcji Y podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji Y na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez Y, Pracownicy mogą nabyć akcje Y za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję Y (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają blokadzie (...)

2018
14
gru

Istota:

Obowiązków płatnika związanych z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji VE jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez VE (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez VE w ramach Programu są akcjami zwykłymi VE, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia VE, cena akcji VE podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji VE na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez VE, Pracownicy mogą nabyć akcje VE za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję VE (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, Pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają blokadzie (...)

2018
13
gru

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

Fragment:

Prawo do nabycia akcji uprawniony pracownik może zrealizować po upływie trzyletniego okresu, wskutek czego staje się pełnoprawnym właścicielem akcji. Przyznanie opcji na akcje (SOP) należy utożsamiać z obietnicą składaną przez Spółki, iż w przyszłości uprawniony uczestnik Planów będzie miał prawo do nabycia akcji Spółek po określonej cenie. Obietnica ta z różnych względów może nie zostać zrealizowana (np. zgodnie z zasadami Planów, gdy pracownik przed realizacją opcji odejdzie z pracy, nie uzyska prawa do nabycia akcji). nieodpłatnego otrzymania tzw. akcji restrykcyjnych (Restricted Shares) M USA o ograniczonych prawach, (dalej „ RS ”) którymi pracownicy nie mogą swobodnie dysponować przed spełnieniem określonych warunków i przed upływem okresu, który co do zasady trwa 3 lata. W tym czasie akcje nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek obrotu (np. sprzedaży). Dopiero po tym okresie pracownik może akcje swobodnie zbyć. Nieodpłatne przyznanie akcji restrykcyjnych RS powoduje, iż pracownicy stają się właścicielami akcji. Przed upływem okresu, trwającego co do zasady trzy lata - akcje nie mogą być przedmiotem obrotu. Podczas trwania okresu restrykcji, pracownicy nie mają prawa do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy, przysługuje im jednak prawo do świadczenia o nazwie „ dividend equivalent ”, które stanowi równowartość dywidendy wypłacanej przez Spółkę Matkę akcjonariuszom.

2018
18
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w sytuacji nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania akcji w ramach programu premiowego.

Fragment:

(...) akcji stanowi konsekwencję przyznania wybranym osobom fizycznym szczególnego uprawnienia w tym zakresie, uprawnienie osób wskazanych do objęcia lub nabycia akcji zostało dokonane w formie uchwały walnego zgromadzenia – wskazany przepis nie przewiduje zatem możliwości przyznania uprawnienia do objęcia lub nabycia akcji w formie innej niż uchwała walnego zgromadzenia, wystąpiła nadwyżka (dodatnia różnica) pomiędzy wartością rynkową objętych lub nabytych akcji a wydatkami na ich objęcie lub nabycie poniesionymi przez osobę obejmującą lub nabywającą akcje, obejmowane lub nabywane akcje pozostają akcjami spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co jednak niezwykle ważne, zdaniem Wnioskodawcy, z przepisu art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w żaden sposób nie wynika przy tym jednak, że (a) obejmowane lub nabywane akcje muszą być akcjami tej samej spółki, której walne zgromadzenie przyznaje uprawnienie osobom wskazanym do nabycia akcji oraz że (b) uchwałę w sprawie przyznania akcji musi podjąć emitent akcji – wskazany przepis dotyczy tym samym również sytuacji, w której walne zgromadzenie danej spółki akcyjnej uprawni w formie uchwały wskazane osoby do nabycia akcji innej spółki akcyjnej.

2018
8
lis

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążące na Spółce obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Kolejnym etapem programu motywacyjnego będzie sprzedaż akcji przez pracowników. Uczestnicy programów uzyskają zatem dochód dopiero w momencie zbycia akcji spółki dominującej - zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Na podstawie art. 17 ust. 1ab pkt 1 omawianej ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.