Akcesoria samochodowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcesoria samochodowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik świadcząc usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKWiU 28.52) miał obowiązek instalacji kasy fiskalnej z dniem 01.09.2006 r.?

Fragment:

(...) W dniu 25 lipca 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął - uzupełniony pismem z dnia 16.09.2006r. - wniosek Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej od dnia 01.09.2006r.Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach dorabiania kluczyków, naprawy zamków i stacyjek samochodowych. Powyższa działalność została sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 28.52 tj. "usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych" Wnioskodawca sformułował następujące pytanie: czy od 1 września 2006r. podatnik powinien zainstalować kasę fiskalną? Podatnik przedstawił w tej kwestii swoje stanowisko, zgodnie z którym dla w/w usług nie ma obowiązku od dnia 1 września 2006r. rozpoczęcia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jakie są skutki podatkowe kupujac akcesoria samochodowe i paliwo na terenie UE i kraju na potrzeby własne oraz swoich kontrachentów gdy faktury sprzedazy są wystawione na Spółkę.

Fragment:

(...) W przypadku zakupu towarów, /paliw i innych akcesorii samochodowych/ poza terytorium kraju, ale na terenie Wspólnoty Europejskiej, podatnik nie rozlicza podatku VAT, ponieważ tego typu czynność, ze względu na charakter towarów, które są co do zasady zużywane poza terytorium kraju, nie rodzi obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Z tych samych względów podatnik nie będzie zobowiązany również do rozliczenia podatku VAT w stosunku do towarów, /paliwo i akcesoria samochodowe/, nabywanych przez kontrahentów. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie skupu i sprzedaży samochodów używanych, części samochodowych oraz usług mechanicznych, czy możliwe jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy tzw. "zakupach kosztowych" związanych z dostawą towarów i usług opodatkowaną zarówno na zasadach ogólnych jak i stosując szczególną procedurę opodatkowania?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 86 ust. 1, art. 120 ust. 1 pkt 4, ust. 4 i ust.19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 10.01.2005 r. (data wpływu 11.01.2005 r.) wraz z jego pisemnym uzupełnieniem z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług - odnośnie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy tzw. "zakupach kosztowych" związanych z dostawą towarów i usług opodatkowaną zarówno na zasadach ogólnych jak i stosując szczególną procedurę opodatkowania (marża) postanawia uznać przedstawione w podaniu stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe. W dniu 11.01.2005 r., do Naczelnika Urzędu (...)