Akcesoria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcesoria. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
21
mar

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży akcesoriów do grzejnika, stanowiących część składową grzejnika, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) dochodu niewynikającego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, rozumianej jako działalność produkcyjna grzejników i kotłów centralnego ogrzewania. Na kompletny grzejnik składa się grzejnik (wyprodukowany przez firmę Wnioskodawcy) oraz akcesoria do grzejnika (kupowane od firm zewnętrznych). Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż dochód ze sprzedaży akcesoriów do grzejnika, stanowiący część składową grzejnika, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż akcesoriów do grzejników nie jest wymieniona w zakresie określonym w zezwoleniu. Końcowo (...)

2011
1
maj

Istota:

W związku z zaistniałym stanem faktycznym Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o zajęcie stanowiska czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w opisanej powyżej sytuacji: Czy opisany powyżej sposób dokumentowania transakcji Spółki z firmą G jest prawidłowy.Czy Spółka ma prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez firmę G.

Fragment:

(...) umów w imieniu Spółki oraz prowadzenie obsługi posprzedażowej klientów, a także za sprzedaż telefonów i akcesoriów po określonych przez Spółkę promocyjnych cenach. Dealerzy z reguły zaopatrują się w telefony i akcesoria u podmiotu będącego partnerem logistycznym Spółki, z jednym, jak dotąd, wyjątkiem – firmy G. Sp. z o.o. (nazywanej dalej G.), która telefony i akcesoria nabywa bezpośrednio od Spółki. Za sprzedawane przez Spółke aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami Spółka wystawia firmie G. faktury VAT opiewające na pełną wartość tego sprzętu. Wynagrodzenie za zawieranie umów w imieniu Spółki oraz prowadzenie obsługi posprzedażowej klientów, a także za sprzedaż telefonów i akcesoriów po określonych przez Spółkę cenach jest naliczane przez Spółkę za dany okres rozliczeniowy. Wynagrodzenie to jest naliczane z uwzględnieniem m.in. Ilości i rodzaju zawartych w imieniu Spółki za dany okres rozliczeniowy. Wynagrodzenie to jest (...)

2011
1
lut

Istota:

Strona wystąpła z wnioskiem w sprawie ustalenia stawek podatku od towarów i usług na niżej wymienione wyroby i usługi: akcesoria do aparatów do rehabilitacji (PKWiU 33.10.15-79.90); aparaty do rehabilitacji nie posiadające aktualnych atestów (PKWiU 33.10.12-50.00 oraz 33.10.15-79.90); naprawa aparatów do rehabilitacji PKWiU 33.10.9.?

Fragment:

(...) procesu fizjologicznego, regulacji poczęć/.../. Natomiast w myśl przepisów art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. 54 poz. 535/ dla usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do w/w ustawy stawce podatku obniżonej do wysokości 7% podlegają bez względu na symbol PKWiU usługi napraw i konserwacji tylko wyrobów z pozycji 72, 91,101-104 tego załącznika.W związku z powyższym przyjąć należy, że jeżeli posiadane przez spółkę akcesoria i aparaty do rehabilitacji są wyrobami medycznymi, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, co do rodzaju i celu ich zastosowania, to ich sprzedaż będzie opodatkowana wg stawki podatku w wysokości 7%.Natomiast naprawa aparatów do rehabilitacji nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 7% wymienionej w poz. 103 załącznika nr 3 do ustawy, gdyż nie dotyczy wyrobów z pozycji 72,91,101-104 i podlega opodatkowaniu wg stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust.1 w/w (...)