Akademik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akademik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla czynności konserwacji systemów alarmowych w domach opieki społecznej i w domach studenckich.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007 r. (data wpływu do US 06.02.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 16.02.2007 r. (data wpływu do US 16.02.007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla czynności konserwacji systemów alarmowych w domach opieki społecznej i w domach studenckich – nie podziela poglądu Wnioskodawcy. Z treści wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi montażu i konserwacji systemów alarmowych. Strona nadmieniła, iż zamontowała w budynku Domu Pomocy Społecznej system alarmowy i co miesiąc przeprowadza konserwację tego systemu. Spółka doprecyzowała, iż ww. budynek, według Domu Pomocy Społecznej winien być zaklasyfikowany do symbolu PKOB 1130. Spółka zwróciła sie z prośbą o wyjaśnienie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów od miesiąca lutego 2005 roku wykonanie instalacji antywłamaniowych w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego sklasyfikowanych w PKOB 1130 objęte jest podatkiem VAT w wysokości 7%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 06 kwietnia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zastosowania stawki 7 % VAT do świadczonych usług: wykonania instalacji antywłamaniowych w domach studenckich, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 06 kwietnia 2005 roku pan, zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa, oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik zajmuje się wykonywaniem instalacji, naprawą, bieżącą konserwacją i serwisem instalacji antywłamaniowych w tym: systemów sygnalizacji (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w związku ze zmianą przepisów od miesiąca lutego 2005 roku naprawa i remont instalacji antywłamaniowych w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego sklasyfikowanych w PKOB 1130 objęte jest podatkiem VAT w wysokości 7%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana X z dnia 06 kwietnia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zastosowania stawki 7 % VAT do świadczonych usług: naprawy, remontu instalacji antywłamaniowych w domach studenckich, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 06 kwietnia 2005 roku pan X, zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa, oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik zajmuje się wykonywaniem instalacji, naprawą, bieżącą konserwacją i serwisem instalacji antywłamaniowych w tym: systemów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów od miesiąca lutego 2005 roku bieżąca konserwacja instalacji antywłamaniowych w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego sklasyfikowanych w PKOB 1130 objęte jest podatkiem VAT w wysokości 7%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana X, zamieszkałego w , z dnia 06 kwietnia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zastosowania stawki 7 % VAT do świadczonych usług: bieżącej konserwacji instalacji antywłamaniowych w domach studenckich, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 06 kwietnia 2005 roku pan X, zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa, oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik zajmuje się wykonywaniem instalacji, naprawą, bieżącą konserwacją i serwisem instalacji (...)