Agencje pośrednictwa obrotu nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agencje pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 maja 2004 r. przewidującej opodatkowanie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. podlegały zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem w przypadku świadczenia usług w formie agencji obrotu nieruchomościami, gdzie podatnik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne a obrót w wysokości 45.700,00 przekroczony został w sierpniu 2004 r. to winien się on zarejestrować z datą przekroczenia wspomnianego obrotu czy też z dniem 1 maja 2004 r.?

Fragment:

(...) dotyczy : informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 22.11.2004 r., nr PP-1/443 2 - 352/121 046 -/122/04 w sprawie warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku ze względu na uzyskaną wartość sprzedaży opodatkowanej. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje w części zawartą w niej ocenę prawną. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto poinformował, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą w formie agencji obsługi nieruchomości winien zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług z momentem przekroczenia kwoty stanowiącej 30 - krotność prowizji, nie zaś w przypadku przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 45.700,00 zł. Dyrektor tut. Izby Skarbowej wyjaśnia; Utrata zwolnienia w podatku VAT w przypadku podatników, dla których (...)