Agencje pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agencje pośrednictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi świadczone przez agentów pośredniczących w sprzedaży losów loterii pieniężnych oraz zakładów w grach liczbowych na rzecz Spółki prowadzącej działalność w zakresie gier losowych, podlegają opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity ze zm. ), art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z treścią poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie z dnia 13.05.2005r. nr 1472/RPP1/443-255/05/AW Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia: - utrzymać w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 18.04.2005r. Strona wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) z wnioskiem o (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w świetle ustawy o p.d.o.p. wartość otrzymanej gotówki będzie dla Spółki przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a kwota wypłaconych premii będzie traktowana w świetle tej ustawy jako k.u.p.? Czy też zarówno otrzymanie jak i wypłata środków będą neutralne z punktu widzenia tej ustawy?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie podatnika, z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 14 listopada 2005 r., (uzupełnionej w dniu 12 grudnia 2005 r.) postanawia uznać stanowisko Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka XXX świadczy usługi w zakresie marketingu, w tym oferuje swoim klientom organizację i przeprowadzanie programów lojalnościowych, konkursów, loterii oraz innych akcji promocyjnych. Usługi świadczone są w kompleksowym zakresie od koncepcji, poprzez opracowanie mechaniki, przeprowadzenie akcji marketingowej oraz wydanie nagród uczestnikom programów (...)