Agencja pośrednictwa pracy | Interpretacje podatkowe

Agencja pośrednictwa pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agencja pośrednictwa pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy miejscem świadczenia usług rekrutacji personelu jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?
Fragment:
(...) dnia 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,tj. czy miejscem świadczenia usług dostarczania personelu będzie miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Spółka została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy m. in. w zakresie pośrednictwa do pracy zagranicą obywateli polskich u pracodawców zagranicznych , ponadto Spółka została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego. W ramach łączącej Spółkę z kontrahentem umowy Spółka wykonuje na jego rzecz usługę polegającą na rekrutacji polskich lekarzy oraz lekarzy specjalistów dla pracodawcy zagranicznego, zgodnie z wymaganiami stawianymi w zgłoszeniu sporządzanym przez (...)
2011
1
mar

Istota:
Jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji personelu?
Fragment:
(...) 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji (wyszukiwania) personelu, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Spółka została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy m.in. w zakresie pośrednictwa do pracy zagranicą obywateli polskich u pracodawców zagranicznych. W ramach łączącej Spółkę z kontrahentem umowy Spółka wykonuje na jego rzecz usługę polegającą na rekrutacji polskich lekarzy oraz lekarzy specjalistów dla pracodawcy zagranicznego, zgodnie z wymaganiami stawianymi w zgłoszeniu sporządzanym przez zleceniodawcę. Zdaniem Spółki jest ona zobowiązana do wystawiania faktur na podstawie art. 106 ustawy z dnia (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółka wystawiając faktury sprzedażowe w przypadku świadczenia usług agencji pośrednictwa pracy na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność lub osób prawnych mających siedzibę na terenie Wspólnoty?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 13.12.2005 r. wpłynął wniosek spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 01.02.2006 r. Przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka z o.o. ........ prowadzi działalność pośrednictwa pracy oraz otrzymała wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pracy tymczasowej, m.in. za granicą. Spółka planuje nawiązanie współpracy ze spółką angielską (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), dla której będą wystawiane faktury VAT za pozyskanie pracowników do pracy poza granicami kraju. Spółka będzie (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy usługi dostarczania personelu poza terytorium kraju dla usługobiorcy niemieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w której pozycji deklaracji VAT-7( 9) należy wykazać obrót z tytułu świadczenia w/w usług?
Fragment:
(...) 15.02.2006 r. bez znaku postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona w ubiegłym roku rozpoczęła działalność gospodarczą jako agencja pośrednictwa pracy. Zgodnie z oświadczeniem wskazane czynności sklasyfikowane są w grupie PKWiU 74.50.1 „Usługi wyszukiwania osób i miejsc pracy” oraz PKWiU 74.50.2 „Usługi udostępniania pracowników”. Podatnik posiada certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. W grudniu 2005 r. Strona uzyskała przychód z tytułu świadczenia w/w usług na rzecz kontrahenta niemieckiego. Wątpliwości Strony dotyczą tego, czy usługi dostarczania personelu poza terytorium kraju dla usługobiorcy niemieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w której pozycji deklaracji VAT-7( 9) należy wykazać obrót z tytułu (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.