Agencja pośrednictwa pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agencja pośrednictwa pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy miejscem świadczenia usług rekrutacji personelu jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?

Fragment:

(...) dnia 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,tj. czy miejscem świadczenia usług dostarczania personelu będzie miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Spółka została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy m. in. w zakresie pośrednictwa do pracy zagranicą obywateli polskich u pracodawców zagranicznych , ponadto Spółka została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego. W ramach łączącej Spółkę z kontrahentem umowy Spółka wykonuje na jego rzecz usługę polegającą na rekrutacji polskich lekarzy oraz lekarzy specjalistów dla pracodawcy zagranicznego, zgodnie z wymaganiami stawianymi w zgłoszeniu sporządzanym przez (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji personelu?

Fragment:

(...) 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji (wyszukiwania) personelu, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Spółka została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy m.in. w zakresie pośrednictwa do pracy zagranicą obywateli polskich u pracodawców zagranicznych. W ramach łączącej Spółkę z kontrahentem umowy Spółka wykonuje na jego rzecz usługę polegającą na rekrutacji polskich lekarzy oraz lekarzy specjalistów dla pracodawcy zagranicznego, zgodnie z wymaganiami stawianymi w zgłoszeniu sporządzanym przez zleceniodawcę. Zdaniem Spółki jest ona zobowiązana do wystawiania faktur na podstawie art. 106 ustawy z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółka wystawiając faktury sprzedażowe w przypadku świadczenia usług agencji pośrednictwa pracy na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność lub osób prawnych mających siedzibę na terenie Wspólnoty?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 13.12.2005 r. wpłynął wniosek spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 01.02.2006 r. Przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka z o.o. ........ prowadzi działalność pośrednictwa pracy oraz otrzymała wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pracy tymczasowej, m.in. za granicą. Spółka planuje nawiązanie współpracy ze spółką angielską (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), dla której będą wystawiane faktury VAT za pozyskanie pracowników do pracy poza granicami kraju. Spółka będzie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi dostarczania personelu poza terytorium kraju dla usługobiorcy niemieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w której pozycji deklaracji VAT-7( 9) należy wykazać obrót z tytułu świadczenia w/w usług?

Fragment:

(...) 15.02.2006 r. bez znaku postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona w ubiegłym roku rozpoczęła działalność gospodarczą jako agencja pośrednictwa pracy. Zgodnie z oświadczeniem wskazane czynności sklasyfikowane są w grupie PKWiU 74.50.1 „Usługi wyszukiwania osób i miejsc pracy” oraz PKWiU 74.50.2 „Usługi udostępniania pracowników”. Podatnik posiada certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. W grudniu 2005 r. Strona uzyskała przychód z tytułu świadczenia w/w usług na rzecz kontrahenta niemieckiego. Wątpliwości Strony dotyczą tego, czy usługi dostarczania personelu poza terytorium kraju dla usługobiorcy niemieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w której pozycji deklaracji VAT-7( 9) należy wykazać obrót z tytułu (...)