Adresat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to adresat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek wystawienia faktur VAT z tytułu przekazów na rzecz klientów instytucjonalnych;

Fragment:

(...) z czynnością – Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania usługi na rzecz adresata w zamian za uzyskane od niego wynagrodzenie. Wartość tego świadczenia wzajemnego jest wyrażona w pieniądzu. Treść przytoczonych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Kodeksu cywilnego, Ordynacji podatkowej oraz opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę wyraźnie wskazuje na specyficzny charakter wzajemnych relacji między stronami, tj. Wnioskodawcą, klientami instytucjonalnymi oraz adresatami przekazów pocztowych, który wyklucza zawężenie przez Wnioskodawcę kręgu usługobiorców wyłącznie do podmiotów fizycznie składających zlecenie wykonania usługi pocztowej w postaci realizacji przekazu pocztowego. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie świadczy przedmiotowych usług na rzecz klientów instytucjonalnych wymienionych w stanie faktycznym, co wykazano powyżej, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT na ich rzecz. Tym samym stanowisko (...)