Adres zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Adres zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to adres zagraniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca miejsce zamieszkania za granicą jest płatnikiem podatku dochodowewgo od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ...., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym: wnioskodawca mający miejsce zamieszkania we Francji prezentuje stanowisko, iż jako pracodawca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i zatrudniający pracowników jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacanych wynagrodzeń Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Sródmieście postanowił uznać powyższe stanowisko za niezgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia UZASADNIENIE Z treści Pana pisma wynika iż jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania we Francji prowadzi Pan działalność gospodarczą w Polsce oraz zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.Zgodnie z art. 8 ustawy z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz czy wymagane jest pozwolenie na prowadzenie działalności wydane w Polsce?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 par. 1, art. 14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 30.03.2005r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdza, iż: 1. stanowisko Pana w kwestii opodatkowania dochodów uzyskanych w Irlandii z tytułu prowadzenia tam działalności gospodarczej - jest prawidłowe, 2. odmawia udzielenia interpretacji przepisów dotyczących pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.