Administrowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administrowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Gmina w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji pn. „Rewitalizacja ... na cele rozwoju przedsiębiorczości” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2008 r. "M." złożyło wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy koszty związane z wysyłką umów najmu mogą być zaliczone przez Pana do kosztów uzyskania przychodów jako administratora, który za te czynności otrzymuje od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenie.

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 02.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego jako administrator, wydatków związanych z napisaniem i rozesłaniem umów, jak również kosztów związanych z wysyłką pieniędzy do pozostałych współwłaścicieli - uznaje za prawidłowe stanowisko Pana przedstawione w powyższym wniosku. Uzasadnienie W dniu 02.11.2005r. złożył Pan wniosek w sprawie udzielenia przez tutejszy organ podatkowy interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 14, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy czynności administrowania nieruchomościami mieszkalnymi jest zwolniona od podatku VAT ?.

Fragment:

(...) (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11) są zwolnione od podatku od towarów i usług. Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi klasyfikowane są według PKWiU do grupowania 70.32.11- usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług nie wymienia usług nazwanych "administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi". Uwzględniając jednak, że usługi administrowania jako pojęcie węższe mieszczą się w usługach zarządzania (administrator, w opisanym stanie faktycznym, zarządza nieruchomością o tyle, że dokonanie określonych czynności może nastąpić po uzyskaniu zgody przez Zarząd Wspólnoty) należy stwierdzić, że czynności administrowania Wspólnotami mieszkalnymi powstałymi w budynkach mieszkalnych korzystają ze zwolnienia od podatku od (...)