Administracja zespolona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administracja zespolona. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Spółka otrzymała od kontrhaenta unijnego zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej wraz z usługą dostawy do miejsca przeznaczenia tj. na terenie państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa cżłonkowksiego rozpoczęcia transportu. Nabywca usługi podał dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej. Spółka nie posiada własnej bazy transportowej, powyższą usługę zleciła firmie przewozowej. Po wykonaniu usługi przewoźnik wystawił na Spółkę fakturę VAT naliczając kwotę podatku od towarów i usług w wysokości 22%.
Jak należy prawidłowo rozliczyć ww. transakcje?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych usług przedstawione w piśmie z dnia 21 sierpnia 2006 r., jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 21 sierpnia 2006 r. nr KW/3546/06 ( data wpływu do tut. Urzędu 23 sierpnia 2006 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka otrzymała od kontrahenta unijnego zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej wraz z usługą dostawy do miejsca (...)