Administracja rządowa | Interpretacje podatkowe

Administracja rządowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administracja rządowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..............udziela dla Prezydenta Miasta ..........., interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia ..........., uzupełnionego pismem z dnia ....................... oceniając stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe.U z a s a d n i e n i e Wnioskodawca pismem z dnia............, uzupełnionym pismem z dnia .............., zwrócił się do Urzędu Skarbowego w ........... o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego realizuję zadania z zakresu administracji rządowej polegające m.in. na prowadzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Starosta sprzedając w imieniu Skarbu Państwa na rzecz Spółki X S.A. nieruchomość (grunt zabudowany stacją transformatorową) jest podatnikiem VAT oraz czy powinien do wartości gruntu doliczyć podatek VAT i odprowadzić go do Urzędu Skarbowego?
Fragment:
(...) Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 . 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych” Jak wynika z powyższego unormowania organ władzy publicznej czy też urząd obsługujący ten organ ( tutaj Starostwo Powiatowe), w zakresie w jakim realizuje zadania w oparciu o reżim publicznoprawny, nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, nie jest podatnikiem w rozumieniu wyżej powołanej ustawy. Wyłączenie ze statusu podatnika nie ma zastosowania, gdy organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ wykonuje jakiekolwiek czynności, w tym także objęte na podstawie przepisów prawa jego urzędowymi kompetencjami, na (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.