Adaptacja pomieszczeń strychowych na lokal mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to adaptacja pomieszczeń strychowych na lokal mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług najmu pomieszczeń.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2007r. (data wpływu do Urzędu 17.05.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 16.05.2007r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług- usług najmu pomieszczeń. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, niektóre osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych jednocześnie korzystają z powierzchni bezpośrednio do tych lokali (...)