Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną proporcjonalnie do czasu zamieszkiwania z nią dzieci?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Od dnia 22 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni jest rozwiedziona i ma dwóch synów (ur. w 2001 r. oraz w 2006 r.). Na podstawie wyroku sądu obojgu rodzicom przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, przy czym określono miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Aktualnie wysokość alimentów łącznie na dwoje dzieci to 830 zł miesięcznie (420 zł na starsze dziecko i 410 zł na młodsze dziecko). Poza alimentami dzieci dostają od ojca prezenty okolicznościowe (urodziny, imieniny i święta). Ojciec dzieci nie daje dodatkowych pieniędzy, np. na zakup książek do szkoły, wycieczek szkolnych. Dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią w K., ojciec dzieci mieszka za W. Dzieci przebywają u ojca jeden tydzień ferii zimowych i jeden miesiąc wakacji, a Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia spędzają u niego co drugi rok (ustalenia własne między Wnioskodawczynią i ojcem dzieci).
2015
14
paź

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
Nie można zatem podzielić poglądu zawartego we wniosku, że dochody uzyskiwane przez syna Wnioskodawczyni w Niemczech w 2013 r. nie miały wpływu na prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Zatem, skoro syn Wnioskodawczyni w 2013 r. uzyskał dochód z tytułu pracy na terytorium Polski oraz na terenie Niemiec w kwocie przekraczającej 3 089 zł, to mimo że dochód uzyskany na ternie Niemiec – jak twierdzi Wnioskodawczyni - zwolniony jest z opodatkowania w Polsce (kwestia ta nie jest przedmiotem oceny stanowiska dokonanej w przedmiotowej interpretacji, bowiem wniosek nie dotyczy tejże kwestii), to jednak stosuje się do niego zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi. Skutkuje to brakiem uprawnienia do skorzystania przez Wnioskodawczynię z ulgi prorodzinnej za 2013 r. na tego syna, na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że ograniczenie zastosowania ulgi prorodzinnej polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje jedno dziecko. Przy czym, przy określaniu na potrzeby ulgi prorodzinnej liczby dzieci (niezależnie (...)
2015
11
paź

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni ma dwoje małoletnich dzieci, które wychowuje samodzielnie. Wnioskodawczyni jest w trakcie rozwodu. Sprawa toczy się od stycznia 2013 r. Dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią i cały 2014 r. również z Nią mieszkały. Sąd ustalił miejsce pobytu dzieci przy matce. Mąż nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, płaci alimenty, jednakże dzieci nie mieszkały z nim, ani on faktycznie nie sprawował władzy rodzicielskiej. Wnioskodawczyni nie ma możliwości porozumienia się z mężem w sprawie dysponowania prawem do ulgi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku ulgę na dwoje dzieci... Zdaniem Wnioskodawczyni powinna odliczyć ulgę na dwoje dzieci, ponieważ sama faktycznie wykonywała władzę rodzicielską nad dwójką małoletnich dzieci i dzieci mieszkały przez cały 2014 r. tylko z Nią.
2015
27
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych – Odliczenie na dzieci (art. 27f).
Fragment:
Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko, bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami pobiera rentę socjalną i dodatek pielęgnacyjny, a także rentę rodzinną, wobec którego wykonywany jest obowiązek alimentacyjny... Zdaniem Wnioskodawczyni, ma prawo zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do odliczenia ulgi prorodzinnej w stosunku do Jej pełnoletniej córki, wobec której Zainteresowana wykonuje obowiązek alimentacyjny i która zgodnie z odrębnymi przepisami pobiera rentę socjalną oraz dodatek pielęgnacyjny, a także rentę rodzinną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2015
9
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w latach 2009 – 2013.
Fragment:
Wobec tak ukształtowanych relacji rodzinnych Wnioskodawczyni w latach 2009-2013 odliczała od podatku dochodowego całą tzw. ulgę prorodzinną. Następnie były mąż Wnioskodawczyni złożył korekty pierwotnych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2013 i uwzględnił w nich połowę ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania małoletnich dzieci. Ponadto, z informacji pozyskanych przez Wnioskodawczynię od byłego męża wynika, że zamierza on w przyszłości odliczać od podatku dochodowego połowę ulgi prorodzinnej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że w dniu 12 grudnia 2009 r. właściwy Sąd prawomocnie rozwiązał przez rozwód małżeństwo Wnioskodawczyni (podana data stanowi datę uprawomocnienia się wyroku). Wnioskodawczy nie wstąpiła ponownie w związek małżeński. Wnioskodawczyni i Jej były mąż mają dwójkę dzieci: W. urodzoną w dniu 23 listopada 1997 r. oraz W. urodzonego w dniu 21 maja 1999 r. Dzieci w latach 2009-2013 uczęszczały do szkoły. Szkoła ta stanowiła szkołę, o której mowa w przepisach o systemie oświaty. Dzieci w dalszym ciągu będą uczęszczały do tej szkoły. Wnioskodawczyni w latach 2009 - 2013 wykonywała wobec dzieci władzę rodzicielską. Wnioskodawczyni będzie nadal wykonywała władzę rodzicielską wobec dzieci.
2015
9
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wobec tak ukształtowanych relacji rodzinnych Wnioskodawczyni w latach 2009-2013 odliczała od podatku dochodowego całą tzw. ulgę prorodzinną. Następnie były mąż Wnioskodawczyni złożył korekty pierwotnych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2013 i uwzględnił w nich połowę ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania małoletnich dzieci. Ponadto, z informacji pozyskanych przez Wnioskodawczynię od byłego męża wynika, że zamierza on w przyszłości odliczać od podatku dochodowego połowę ulgi prorodzinnej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że w 2009 r. właściwy Sąd prawomocnie rozwiązał przez rozwód małżeństwo Wnioskodawczyni (podana data stanowi datę uprawomocnienia się wyroku). Wnioskodawczy nie wstąpiła ponownie w związek małżeński. Wnioskodawczyni i Jej były mąż mają dwójkę dzieci: W urodzoną w dniu 23 listopada 1997 r. oraz W urodzonego w dniu 21 maja 1999 r. Dzieci w latach 2009-2013 uczęszczały do szkoły. Szkoła ta stanowiła szkołę, o której mowa w przepisach o systemie oświaty. Dzieci w dalszym ciągu będą uczęszczały do tej szkoły. Wnioskodawczyni w latach 2009 - 2013 wykonywała wobec dzieci władzę rodzicielską. Wnioskodawczyni będzie nadal wykonywała władzę rodzicielską wobec dzieci. Nadmienić należy, że w wyroku rozwodowym Sąd ustalił miejsce pobytu dwójki wspólnych małoletnich dzieci przy Wnioskodawczyni.
2015
9
wrz

Istota:
Skoro Wnioskodawca oraz jego była żona przez cały rok wykonywali władzę rodzicielską w stosunku do swoich małoletnich dzieci, a Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć, że przysługuje Mu ulga w wysokości połowy kwoty przysługującej na dwójkę małoletnich dzieci. Wnioskodawca może dokonać korekty zeznania rocznego za 2009 r. o połowę ulgi rodzinnej przypadającej na dwoje dzieci do 31 grudnia 2015 r.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej na dwójkę dzieci i w związku z tym dokonać korekty zeznania rocznego za 2009 rok... Zdaniem Wnioskodawcy. Od 1 stycznia 2009 r. sprawował On taką samą władzę rodzicielską jak w latach następnych, przy takim samym stanie faktycznym i prawnym. Wnioskodawca prezentuje pogląd, że do 31 grudnia 2015 roku ma prawo rozliczyć ulgę prorodzinną za 2009 r. w sposób 50% ulgi prorodzinnej za każde dziecko i ulgę tę ma prawo odliczyć w ciągu 5 lat od powstania zobowiązania podatkowego, zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Wnioskodawca oświadcza, że Jego sytuacja prawna i faktyczna jest identyczna jak przy wydanej w Jego sprawie indywidualnej interpretacji z dnia 27 czerwca 2014 r. Nr IPPB4/415-230/14-4/MS . Wnioskodawca prezentuje pogląd, że winna być sprawa z 2009 r. rozstrzygnięta tak samo jak za lata 2011 i następne, bowiem była żona nie miała zgody Wnioskodawcy na odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej tylko dla siebie. Była żona nie nawiązała z Wnioskodawcą kontaktu co do sposobu rozliczenia się za 2009 r. i dlatego Wnioskodawca potrzebuje pomocy Biura Krajowej Informacji Podatkowej.
2015
3
wrz

Istota:
Pełnoletni syn Wnioskodawczyni w 2014 r. uzyskał dochód w kwocie przekraczającej określony przez ustawodawcę limit w wysokości 3.089 zł, w związku z tym jak słusznie wskazuje Wnioskodawczyni – rodzice nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej na to dziecko. Natomiast skoro w świetle zacytowanych wyżej przepisów prawo do zastosowania ww. odliczenia w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego małoletniego dziecka przysługuje wyłącznie, jeżeli dochody podatnika pozostającego w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł , o biorąc pod uwagę fakt, że dochód Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem w roku podatkowym 2014, wyniósł powyżej 112.000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na małoletniego syna.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przypadku w zaistniałej sytuacji podjęcia pracy w okresie wakacji starszego syna uczącego się na studiach dziennych nie pracującego w trakcie trwania roku akademickiego Wnioskodawczyni może wspólnie z mężem skorzystać z ulgi prorodzinnej na drugie uczące się w szkole średniej dziecko niepełnoletnie, mimo łącznego dochodu powyżej 112.000,00 zł... Zdaniem Wnioskodawczyni, w zaistniałej sytuacji powinna mieć możliwość skorzystania z powyższej ulgi prorodzinnej na młodsze dziecko, gdyż młodszy syn nie jest jedynakiem a starszy syn mimo, że osiągnął dochód powyżej 3.089,00 zł za 2014 rok nie jest w stanie sam zapewnić sobie utrzymania nie mówiąc o miesięcznych kosztach podróży do uczelni (mieszkanie poza Warszawą) a także kosztach zakupu podręczników. W związku z powyższym opieką Wnioskodawczyni wraz z mężem otacza dwoje dzieci a niejedno i Ich wspólny dochód do rozliczenia ulgi prorodzinnej za młodszego syna nie powinien być brany pod uwagę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2015
2
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na mocy postanowienia sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich z dnia 5 września 2013 r. małoletnia urodzona 6 lutego 2011 r. – dotychczas przebywająca w państwowym domu dziecka – została w trybie niezwłocznym umieszczona w rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez Wnioskodawcę i Jego żonę, i od dnia 9 września 2013 r. zamieszkała i mieszka do dnia dzisiejszego w domu Wnioskodawcy. W dniu 7 października 2014 r. wyżej przywołany wydział sądu rodzinnego prawomocnym postanowieniem ograniczył rodzicom biologicznym dziecka prawa rodzicielskie i podtrzymał, zarządzenie umieszczenia małoletniej w rodzinnym domu dziecka. Wójt gminy decyzją z dnia 8 listopada 2013 r. przyznał zasiłek pielęgnacyjny na dziecko na okres: od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Od dnia 30 czerwca 2014 r. zasiłek pielęgnacyjny na dziecko już nie przysługuje. Ponadto dziecko nie otrzymywało renty socjalnej.
2015
28
sie

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej za ten okres. Prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej Wnioskodawczyni nie będzie również miała w 2014 r. i w latach następnych po uzyskaniu przez brata pełnoletności, bowiem nie będzie już sprawowała nad bratem funkcji rodziny zastępczej, jednocześnie nie będzie też jego opiekunem prawnym spełniającym kryterium dochodowego 56.000 zł. Natomiast mając na uwadze treść art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko przysługuje osobie, która wykonywała w stosunku do dziecka władzę rodzicielską, pełniła funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nią zamieszkiwało, sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, spełniając jednocześnie kryterium dochodowe określone w art. 27f ust. 2 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
28
sie
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.