Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na mocy postanowienia sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich z dnia 5 września 2013 r. małoletnia urodzona 6 lutego 2011 r. – dotychczas przebywająca w państwowym domu dziecka – została w trybie niezwłocznym umieszczona w rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez Wnioskodawcę i Jego żonę, i od dnia 9 września 2013 r. zamieszkała i mieszka do dnia dzisiejszego w domu Wnioskodawcy. W dniu 7 października 2014 r. wyżej przywołany wydział sądu rodzinnego prawomocnym postanowieniem ograniczył rodzicom biologicznym dziecka prawa rodzicielskie i podtrzymał, zarządzenie umieszczenia małoletniej w rodzinnym domu dziecka. Wójt gminy decyzją z dnia 8 listopada 2013 r. przyznał zasiłek pielęgnacyjny na dziecko na okres: od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Od dnia 30 czerwca 2014 r. zasiłek pielęgnacyjny na dziecko już nie przysługuje. Ponadto dziecko nie otrzymywało renty socjalnej.
2015
28
sie

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej za ten okres. Prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej Wnioskodawczyni nie będzie również miała w 2014 r. i w latach następnych po uzyskaniu przez brata pełnoletności, bowiem nie będzie już sprawowała nad bratem funkcji rodziny zastępczej, jednocześnie nie będzie też jego opiekunem prawnym spełniającym kryterium dochodowego 56.000 zł. Natomiast mając na uwadze treść art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko przysługuje osobie, która wykonywała w stosunku do dziecka władzę rodzicielską, pełniła funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nią zamieszkiwało, sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, spełniając jednocześnie kryterium dochodowe określone w art. 27f ust. 2 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
28
sie

Istota:
1. Czy w przypadku braku porozumienia z matką dzieci, Wnioskodawca może rozliczać w przyszłości połowę ulgi przypadającej na dwoje dzieci, to jest równym stosunku 50%-50%? 2. Czy Wnioskodawca może dokonać korekt zeznań rocznych za lata 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 o połowę ulgi rodzinnej przypadającej na dwoje dzieci?3. Czy w zeznaniu za 2014 rok i dalsze lata Wnioskodawca będzie mógł dokonać rozliczenia ulgi na dzieci w proporcji 50%- 50%?
Fragment:
Dlatego uważa, że ma prawo do rozliczenia połowy ulgi prorodzinnej przypadającej na dwoje dzieci. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy może dokonać korekty zeznań rocznych za lata 2009-2013 o połowę ulgi prorodzinnej przypadającej na dwoje dzieci. Wnioskodawca jest ojcem dwójki dzieci Michaliny A. i Mikołaja A.. Nie ma w żaden sposób ograniczonych praw rodzicielskich, utrzymuje dzieci, płaci alimenty, sprawuje nad nimi opiekę fizyczną i emocjonalną. Dodatkowo, w przypadku więcej niż dwojga dzieci ustawodawca nie wprowadza limitów dochodowych. Zatem nie ma w tym przypadku zastosowania limit dochodowy. Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy w zeznaniu za 2014 rok i w przyszłych latach będzie mógł dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej przypadającej na dwoje dzieci w proporcji 50%-50%. Ulga prorodzinna na dwoje dzieci przysługuje obojgu rodzicom, Wnioskodawcy i Jego byłej małżonce. Nie ma w tymże przypadku zastosowania limit dochodowy, gdyż sprawa dotyczy dwójki dzieci, gdzie nie obowiązują limity dochodowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2015
25
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Rozliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy dziecka małoletniego (ur. 20 marca 2004 r.). W stosunku do córki również w roku 2013 Zainteresowana wykonywała władzę rodzicielską. W roku podatkowym 2013 była matką samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych. Dochody Wnioskodawczyni nie przekroczyły również w roku podatkowym 2013 kwoty 112.000,00 zł. Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (zwrot brzmi „ wykonuje władzę rodzicielską ”) a nie, że tą władzę tylko posiada. Wątpliwości Zainteresowanej budzi fakt, który rodzic ma prawo do skorzystania z ulgi, jeżeli dziecko przebywa u jednego z rodziców a drugi rodzic nie zajmuje się nim (faktycznie władzy nie sprawował). Istotą ulgi prorodzinnej jest pomoc finansowa rodzicom w stwarzaniu dzieciom warunków do zdobywania wiedzy i rozwoju.
2015
5
sie

Istota:
Czy w opisanej sytuacji prawno-rodzinnej Wnioskodawca wraz z małżonką (przy wspólnym opodatkowaniu małżonków) nabył uprawnienie do skorzystania z ulgi prorodzinnej na syna za cały 2012 r., podlegającej odliczeniu od podatku, czyli kwota w wysokości 1112,04 zł ?
Fragment:
Wnioskodawca uważa, że z tytułu skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2012 r. może odliczyć kwotę 1.112,04 zł (tj. 12 x 92,67), ponieważ syn pozostawał przez cały 2012 r. na utrzymaniu Wnioskodawcy i jego żony. W związku z powyższym różnica pomiędzy kwotą 370,68 zł jaką Wnioskodawca odliczył z tego tytułu w zeznaniu podatkowym za 2012 r wykazaną w załączniku PIT-0, a kwotą którą mógł odliczyć z tytułu skorzystania z ulgi prorodzinnej, czyli 1.112,04 zł, będzie mógł rozliczyć składając korektę zeznania podatkowego PIT-37 za 2012 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi prorodzinnej przez Wnioskodawcę. W zakresie zastosowania ww. ulgi przez żonę Wnioskodawcy, zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) od podatku dochodowego (...)
2015
4
sie

Istota:
Czy dokonując wspólnego rozliczenia Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia podwyższonej kwoty ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka (2000.04 zł)?
Fragment:
Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do ulgi prorodzinnej na małoletnie dziecko przysługuje temu tylko podatnikowi, który: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Sąd powierzył Wnioskodawczyni pełną opiekę nad małoletnią córką. Były mąż Wnioskodawczyni nie korzysta z odliczenia ulgi na ich dziecko. Obecny mąż Wnioskodawczyni jest wdowcem z dwójką małoletnich dzieci. Małżeństwo zostało zawarte 10 czerwca 2006 r. od tego czasu Wnioskodawczyni i jej obecny mąż wspólnie wychowują trójkę dzieci. Wnioskodawczyni wskazała, że dzieci z ich związków nie były przysposobione. Zeznanie za 2014 r. Wnioskodawczyni rozlicza wspólnie z obecnym mężem. Dochód Wnioskodawczyni za 2014 r. wyniósł 34.964,90 zł. Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z odliczenia na trzecie dziecko, z tej racji, że razem z mężem wychowują wspólnie troje dzieci przez cały rok. Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić. Z wniosku wynika, że dzieci z poprzednich związków Wnioskodawczyni i jej męża nie zostały przysposobione.
2015
30
lip

Istota:
Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko i ulga prorodzinna.
Fragment:
Zatem Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dokonywania odliczeń w ramach ww. ulgi prorodzinnej. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z powołanymi przepisami rodzice, jeśli obydwoje mają władzę rodzicielską, będą musieli ustalić, w jakiej kwocie i które z nich korzysta z odliczenia ulgi na dziecko. Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie. Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy obydwoje rodzice wykonywali władzę rodzicielską przez cały rok, ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dokonywania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej na dziecko w proporcji ustalonej z byłym mężem. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
10
lip

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca ma możliwość skorzystania przy rozliczaniu podatku dochodowego z tzw. „ulgi prorodzinnej”, określonej w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dochody wykazał w zeznaniu PIT-37 na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej; matka syna nie korzystała w 2014 r. z odliczenia od podatku dochodowego z tytułu tzw. „ ulgi prorodzinnej ”; syn uzyskał jedynie wynagrodzenie na podstawie sezonowej pracy w Niemczech, w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów, w związku z tym dochody syna podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przekroczyły kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca ma możliwość skorzystania przy rozliczaniu podatku dochodowego z tzw. „ ulgi prorodzinnej ”, określonej w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przeszkód aby skorzystać z ulgi prorodzinnej. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.
2015
9
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni należy się ulga na niepełnosprawne, ubezwłasnowolnione dziecko, które pozostaje w związku małżeńskim?
Fragment:
Art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że z tzw. ulgi prorodzinnej mogą skorzystać podatnicy utrzymujący pełnoletnie dzieci w związku z ciążącym na nich obowiązkiem alimentacyjnym. Na Wnioskodawczyni – jak sama wskazała – nie ciąży taki obowiązek. Tym samym nie spełnia ona również przesłanki, o której mowa w art. 27f ust. 6 ww. ustawy. Fakt, że jej córka pobierała zasiłek pielęgnacyjny, pozostawała pod całkowitą opieką Wnioskodawczyni a zięć Wnioskodawczyni nie interesował się losem żony i nie pomagał w sprawowaniu nad nią opieki nie jest warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną. Zastosowanie ww. ulgi jest bowiem możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 27f ww. ustawy. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej w związku ze sprawowaniem opieki nad ubezwłasnowolniona córką. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
24
cze

Istota:
- Czy samodzielne odliczenie przez Wnioskodawcę ulgi na dzieci za 2013 r. było prawidłowe?;- Czy w związku z finansowaniem potrzeb żony i dzieci, odliczenie przez Wnioskodawcę ulgi na dzieci w całości za 2014 r. było prawidłowe?
Fragment:
Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej za lata 2013 i 2014. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy jedynie w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej za lata 2013 i 2014. W pozostałym zakresie wniosku, wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2013 r.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 (tj. przy zastosowaniu skali podatkowej), pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W myśl art. 27f ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do dwojga małoletnich dzieci – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust.1, na każde dziecko.
2015
18
cze
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.