Renta strukturalna | Interpretacje podatkowe

Renta strukturalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta strukturalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może wspólnie rozliczać się z mężem nie wykazując swojej renty strukturalnej w dochodach?
Fragment:
(...) Mąż Wnioskodawczyni jest na emeryturze, dostaje roczne obliczenia podatku przez organ rentowy – PIT-40A. Wnioskodawczyni natomiast pobiera rentę strukturalną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nie dostaje rocznego obliczenia podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może wspólnie rozliczać się z mężem nie wykazując swojej renty strukturalnej w dochodach... Zdaniem Wnioskodawczyni, wskazanym w uzupełnieniu wniosku, renta strukturalna finansowana z funduszy unijnych i z budżetu państwa, wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nieopodatkowana. Dlatego Wnioskodawczyni przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia z mężem. Ww. renta nie powinna być wykazywana w zeznaniu podatkowym jako Jej dochód. Jako podstawę prawną Wnioskodawczyni wskazuje art. 6 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 46, 47 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr (...)
2012
6
lip

Istota:
Czy istnieje obowiązek opodatkowania renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
Fragment:
(...) Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szamotułach. Jak wskazuje wnioskodawca „(...) w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowano mnie, że renty strukturalne nie podlegają opodatkowaniu. W/w Agencja przekazuje mi co miesiąc należną kwotę renty bez potrąceń na zaliczkę na podatek dochodowy. Nie przesyła mi również „Informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego PIT 11A”. (...)” Zdaniem wnioskodawcy renta strukturalna wolna jest od opodatkowania, co potwierdza przedłożona do wniosku dokumentacja. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy istnieje obowiązek złożenia zeznania w przypadku osiągania dochodów z tytułu renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ?
Fragment:
(...) planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 114, poz. 1191). Miesięczna pomoc finansowa z tytułu renty strukturalnej jest finansowana w: - 80 % z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; - 20 % z Budżetu Państwa i wypłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym zwrócił się Pan z pytaniem "Czy w opisanej sytuacji ma Pan obowiązek składać zeznanie podatkowe PIT-37 za 2005 r. ?" W Pana ocenie skoro pobierana renta strukturalna jest zwolniona z opodatkowania to osoby ją pobierające są zwolnione ze składania rocznych zeznań podatkowych PIT-37. Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy od renty strukturalnej finansowanej z Funduszy Unijnych i z Budżetu Państwa, wypłacanej przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinien być uiszczany podatek oraz, czy przysługuje podatniczce prawo do wspólnego opodatkowania wraz z mężem?
Fragment:
(...) Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 30.12.2005 r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 30.12.2005 r. zwróciła się Pani z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na podstawie § 21 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, od dnia 30.12.2004 r. przyznaną ma Pani rentę strukturalną z tytułu przekazania użytków rolnych na powiększenie innego gospodarstwa rolnego. Renta wypłacana jest od 16.05.2005 r. i przyznana jest na okres 10 lat. Finansowana jest ona w 80% z Funduszy Unijnych i w 20% z (...)
2011
1
mar
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.